سرای دانش
  • 16 مهر 1398
  • 1398

حفظ شعر آواز گنجشک و اجرای آن توسط دانش آموزان پایه دوم دبستان پرسش

خانم تشهیر جمال معلم پایه دوم شعر آواز گنجشک در درس هدیه های آسمانی را هفته ی گذشته در کلاس روانخوانی کردند و برای بیشتر شناختن نعمت های خداوند و افزایش قدرت حافظه از دانش آموزان خواست که شعر را حفظ کنند. امروز دانش آموزان بعد از اجرای زیبای شان توسط دبیر تشویق شدند.