سرای دانش
  • 2 خرداد 1398
  • 1398

برگزاری جشن الفبا در دبستان سرای دانش واحد مرزداران

روز پنجشنبه مورخ 1398/02/26 در پیش دبستان و دبستان پسرانه ی سرای دانش واحد مرزداران، جشن الفبا برای پایه اولی های عزیز برگزار شد. در این جشن با شکوه علاوه بر آموزگاران و پشتیبانان عزیز، والدین گرامی نیز حضور داشتند. در ادامه کلیپی از سال تحصیلی که بر کلاس اولی ها گذشت با هم مشاهده می کنیم.