آزمایش علوم پایه سوم / سرای دانش واحد الغدیر

تصویر تراش در آینه تخت

آزمایش ساخت آینه ی تخت با استفاده از لوله ی پلاستیکی ، بادکنک، حلقه ی کش و ورق آلومینیم صاف و شفاف

درس 8 علوم سوم، مبحث آینه ها 

فرم نظردهی