تدریس نشانه گ / اول لاله

تدریس نشانه گ / سرای دانش واحد الغدیر

دختر گلم توتیاجان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی 
"گ" میزبان امروز کلاس بودند

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ازاولیای محترم توتیاجان هم برای پذیرایی وهدایای زیبای امروز بمناسبت تدریس جدید بسیار سپاسگزاریم

فرم نظردهی