دریافت کارنامه خرداد ماه

زمان بندی دریافت کارنامه خرداد ماه پیش دبستان و دبستان سرای دانش واحد الغدیر

  🌸🌸 جدول دریافت کارنامه خرداد ماه دبستان سرای دانش واحد الغدیر به شرح زیر است 🌸🌸 

 

 به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع کرونا و حفظ پروتکل های بهداشتی لطفا از آوردن همراه خودداری بفرمایید

استفاده از ماسک الزامی است 

فرم نظردهی