برنامه امتحانات پایه ششم / خرداد ماه 1401 - سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات پایه ششم / خرداد ماه 1401 - سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات پایه ششم

31 اردیبهشت 1401
مشاهده
جشن عبادت کلاس سوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن عبادت کلاس سوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن عبادت فرشته های کلاس سومی

24 اردیبهشت 1401
مشاهده
جشن خودکار کلاس سوم / سرای دانش واحد الغدیر

جشن خودکار کلاس سوم / سرای دانش واحد الغدیر

جشن خودکار کلاس سوم

24 اردیبهشت 1401
مشاهده
نمایش درس فارسی دوم دبستان / سرای دانش واحد الغدیر

نمایش درس فارسی دوم دبستان / سرای دانش واحد الغدیر

نمایش درس فارسی دوم دبستان

6 اردیبهشت 1401
مشاهده
ساخت گلدان گچی درس علوم / پایه دوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

ساخت گلدان گچی درس علوم / پایه دوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

گلدان گچی درس علوم / پایه دوم دبستان

31 فروردین 1401
مشاهده
ساخت استوانه برای درس ریاضی پایه سوم مبحث احتمال / سرای دانش واحد الغدیر

ساخت استوانه برای درس ریاضی پایه سوم مبحث احتمال / سرای دانش واحد الغدیر

استوانه ها و مخروط های قشنگ دخترهای قشنگ سومی، فصل احتمال ریاضی، فعّالیت ریاضی

31 فروردین 1401
مشاهده
ساخت شکلات آجیلی درس علوم/سرای دانش واحد الغدیر

ساخت شکلات آجیلی درس علوم/سرای دانش واحد الغدیر

ساخت شکلات آجیلی درس علوم / دوم دبستان

28 فروردین 1401
مشاهده
املای خلاق کلاس سومی های سرای دانش واحد الغدیر

املای خلاق کلاس سومی های سرای دانش واحد الغدیر

املا بازی سومی های پرتلاش

24 فروردین 1401
مشاهده
تدریس نشانه جدید اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

تدریس نشانه جدید اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

تدریس نشانه جدید ط

24 فروردین 1401
مشاهده
ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 1401 - 1402

ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 1401 - 1402

ثبت نام مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 1401 - 1402

17 فروردین 1401
مشاهده
دستور العمل شرکت دربیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو

دستور العمل شرکت دربیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو

دستور العمل شرکت دربیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 1401

17 فروردین 1401
مشاهده
اشنایی با جهت های حرکت اشیا علوم اول دبستان

اشنایی با جهت های حرکت اشیا علوم اول دبستان

اشنایی با جهت های حرکت اشیا و نوع حرکت اشیا روی سطح صاف و غیر صاف

18 اسفند 1400
مشاهده