تدریس نشانه گ / اول لاله

تدریس نشانه گ / اول لاله

تدریس نشانه گ / سرای دانش واحد الغدیر

30 دی 1400
مشاهده
آزمایش علوم پایه سوم / سرای دانش واحد الغدیر

آزمایش علوم پایه سوم / سرای دانش واحد الغدیر

تصویر تراش در آینه تخت

30 دی 1400
مشاهده
تدریس نشانه پ / اول لاله

تدریس نشانه پ / اول لاله

تدریس نشانه پ / سرای دانش واحد الغدیر

30 دی 1400
مشاهده
تدریس نشانه ی

تدریس نشانه ی "واو" / اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

تدریس نشانه ی "واو" / اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

20 دی 1400
مشاهده
برنامه امتحانات سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات سرای دانش واحد الغدیر

8 دی 1400
مشاهده
جشن اسم ( آرام ) / اول بنفشه واحد الغدیر

جشن اسم ( آرام ) / اول بنفشه واحد الغدیر

نوشتن اسم آرام

7 دی 1400
مشاهده
تدریس نشانه جدید ( ی ) / سرای دانش الغدیر

تدریس نشانه جدید ( ی ) / سرای دانش الغدیر

تدریس نشانه جدید ( ی ) / اول لاله

1 دی 1400
مشاهده
جشن یلدای دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن یلدای دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن یلدای پاییز 1400

1 دی 1400
مشاهده
آزمایش علوم در دوره دوم

آزمایش علوم در دوره دوم

انجام آزمایش علوم

25 آذر 1400
مشاهده
فعالیت درس علوم اول لاله واحد الغدیر

فعالیت درس علوم اول لاله واحد الغدیر

فعالیت درس علوم به مناسبت هفته ی پژوهش

25 آذر 1400
مشاهده
تدریس نشانه ی

تدریس نشانه ی "اِ / اول لاله سرای دانش واحد الغدیر

دختر گلم آنیتاجان که لطف کردند و بمناسبت تدریس نشانه ی "اِ"میزبان امروزکلاس بودند

22 آذر 1400
مشاهده
جشن قرآن کلاس اولی ها

جشن قرآن کلاس اولی ها

جشن قران کلاس اولی ها

17 آذر 1400
مشاهده