دانش آموزان پایه نهم دوره اول سرای دانش واحد رسالت در زنگ هنر با آموزش دبیر محترمشان سرکار خانم اختری با اشکال هندسی آشنا شدند و با ذوق و سلیقه خود طرح های زیبا و جذابی را تهیه کردند. در ادامه گزارشی تصویری از نقاشی های دانش آموزان را با هم می بینیم.

فرم نظردهی