در این ویدئو با ساخت کلاه تزئینی آشنا می شویم. این کلاه با ابزار بسیار ساده و در دسترس قابل ساخت است. ساخت لوازمی با چنین ابزارهایی در این روزهای کرونایی به پربارتر شدن اوقات کمک می کند. از جمله موارد مورد نیاز در یاخت این کلاه، مقوا، چسب، کاموا و درب بطری می باشد.

فرم نظردهی