ارائه کارنامه‌های نیم‌سال دوم

جدول زمان‌بندی ارائه کارنامه‎‌های نیم‌سال دوم خدمتتان ارائه می‌گردد...

سال تحصیلی 1400-1399 هم با تمام خوبی‌ها و بدی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها بالاخره به انتها رسید و الان وقت آن رسیده است که دانش‌آموزان عزیز نتیجه یک‌سال زحمت و تلاش خود را ببینند. در جدول ذیل زمان‌بندی دریافت کارنامه‌های نیم‌سال دوم به تفکیک پایه مشخص شده که اولیاء محترم به همراه دانش‌آموزان عزیز می‌توانند در روز مربوطه به مدرسه مراجعه کنند.

* لطفاً به هنگام مراجعه، جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا حتماً ماسک به همراه داشته باشید. *

فرم نظردهی