اهدای جایزه در سرای دانش واحد الغدیر

دانش آموزان خلاق در ساخت کتاب داستان‌های کوچک و کتابخوانی

Creative students in making mini story books and reading them

دانش آموزان خلاق در ساخت کتاب داستان‌های کوچک و کتابخوانی

 اهدای جائزه زبان به دخترعزیزمان نغمه صاحبی دانش آموز پایه پنجم سرای دانش واحد الغدیر

توسط معاون آموزشی خانم اکبری

به دلیل خلاقیت در ساخت کتاب داستان های کوچک و کتاب خوانی

فرم نظردهی