تاریخ برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان

طبق اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان ملی استعداد های درخشان، آزمون مدارس تیزهوشان در پایه دهم، روز جمعه 21 خرداد ماه 1400...

طبق اطلاعیه صادر شده از طرف سازمان ملی استعداد های درخشان، زمان برگزاری آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 1400 - 1401 ، روز پنجشنبه 20 خرداد ماه 1400 ساعت 9 صبح و آزمون مدارس تیزهوشان در پایه دهم، روز جمعه 21 خرداد ماه 1400 برگزارخواهد شد.

فرم نظردهی