تدریس خلاقانه نشانه "ضـ ض" پایه اول دبستان سرای دانش واحد مرزداران(قسمت 2)

در ادامه قسمت دوم از ویدئوی تدریس خلاقانه نشانه "ضـ ض" پایه اول دبستان سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید...

در ادامه قسمت دوم از ویدئوی تدریس خلاقانه نشانه "ضـ ض" پایه اول دبستان سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید...

فرم نظردهی