روز جهانی اهدای خون

اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی است قطره قطره خون تو لحظه لحظه زندگی من هموطن! بیایید با اهدای خون خود ،...

اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی است 

قطره قطره خون تو
لحظه لحظه زندگی من

هموطن! بیایید با اهدای خون خود ، جان هموطن خود را نجات دهیم.

هموطن ، انسانی به خاطر اهدای خون خودت چشم انتظار زنده گی را دارد .

فرم نظردهی