روز جهانی مادر مبارک

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل، تقدیم به آنانی که بهشت زیر پایشان جا دارد به مادرهایمان… که مهرشان تا ابد در دلمان...

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،
تقدیم به آنانی که بهشت زیر پایشان جا دارد
به مادرهایمان…
که مهرشان تا ابد در دلمان جای دارد🌸🌸🌸🌸

فرم نظردهی