سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) بر تمامی عاشقان اهل بیت علیهم السلام مبارک.

سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مبارک

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان

شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان

لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان...

سالروز پیوند مظهر احسان وجود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد (ص) مبارک

فرم نظردهی