شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد.

آن که از شما به دیگری علم بیاموزد، پاداش او (نزد خدای تعالی) به مقدار پاداش دانشجوست، و از او هم بیشتر می‌باشد. کافی، ج...

فرم نظردهی