26 مهر ماه روز تربیت بدنی و ورزش

26 مهر ماه روز تربیت بدنی و ورزش

ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین شادابی و سلامت، جسم و روح در زندگی افراد، نقشی اساسی و بنیادی ایفا می‌کند. در ایران نیز به منظور ترغیب همگان به انجام فعالیت‌های  ورزشی، هفته‌ای به نام تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است تا با سرمایه‌گذاری‌های مناسب در این حوزه بتوان پویایی و نشاط اجتماعی را ارتقا بخشید

در ایران از 1383 خورشیدی، 26 مهر را به عنوان روز تربیت بدنی نامگذاری کردند و برای آنکه جامعه را بیشتر به ورزش ترغیب کنند،  این روز را به هفته تربیت بدنی و ورزش تبدیل کرده اند. هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه   و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود

روز تربیت بدنی و ورزش کرا بـه کلیه ی ورزشکاران و دست اندرکاران جامعه ورزش تبریک و تهنیت عرض می نماییم

پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

فرم نظردهی