جشن روز شاد سوم / سرای دانش واحد الغدیر

جشن روز شاد سوم / سرای دانش واحد الغدیر

جشن روز شاد سوم / سرای دانش واحد الغدیر

30 دی 1400
مشاهده
1 بهمن؛ زادروز فردوسی، استاد سخن

1 بهمن؛ زادروز فردوسی، استاد سخن

اول بهمن ماه سال 319 هجری شمسی، روزی است که در آن «حکیم ابوالقاسم فردوسی» حکیم سخن، حکیم توس و استاد سخن پا به عرصه وجود گذاشت.

30 دی 1400
مشاهده
تدریس نشانه گ / اول لاله

تدریس نشانه گ / اول لاله

تدریس نشانه گ / سرای دانش واحد الغدیر

30 دی 1400
مشاهده
آزمایش علوم پایه سوم / سرای دانش واحد الغدیر

آزمایش علوم پایه سوم / سرای دانش واحد الغدیر

تصویر تراش در آینه تخت

30 دی 1400
مشاهده
تدریس نشانه پ / اول لاله

تدریس نشانه پ / اول لاله

تدریس نشانه پ / سرای دانش واحد الغدیر

30 دی 1400
مشاهده
آموزش نشانه های

آموزش نشانه های "ن" و "ر" پایه اول دبستان سرای دانش مرزداران

در ادامه آموزش نشانه های "ن" و "ر" پایه اول دبستان سرای دانش مرزداران را مشاهده می کنید....

30 دی 1400
مشاهده
برترین های آزمون راهبردی روز جمعه 24 دی ماه دبستان سرای دانش مرزداران

برترین های آزمون راهبردی روز جمعه 24 دی ماه دبستان سرای دانش مرزداران

در ادامه برترین های آزمون راهبردی روز جمعه 24 دی ماه دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید...

30 دی 1400
مشاهده
نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال اول تفکر و پژوهش ششم-دبستان رسالت دی 1400

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال اول تفکر و پژوهش ششم-دبستان رسالت دی 1400

نمونه سوال و کلید امتحان نیمسال اول تفکر و پژوهش ششم-دبستان رسالت دی 1400

26 دی 1400
مشاهده
سوال و کلید امتحان پایان نیمسال اول روان شناسی یازدهم انسانی - متوسطه دوره دوم رسالت - دی 1400

سوال و کلید امتحان پایان نیمسال اول روان شناسی یازدهم انسانی - متوسطه دوره دوم رسالت - دی 1400

سوال و کلید امتحان پایان نیمسال اول روان شناسی یازدهم انسانی - متوسطه دوره دوم رسالت - دی 1400

26 دی 1400
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال اول گسسته دوازدهم ریاضی متوسطه دوره دوم حافظ دی 1400

سوال و کلید امتحان نیمسال اول گسسته دوازدهم ریاضی متوسطه دوره دوم حافظ دی 1400

30 دی 1400
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی متوسطه دوره دوم حافظ دی1400

سوال و کلید امتحان نیمسال اول آمار و احتمال یازدهم ریاضی متوسطه دوره دوم حافظ دی1400

30 دی 1400
مشاهده
نمونه سوال امتحانی هدیه ها ششم -دی 1400-پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش +پاسخ

نمونه سوال امتحانی هدیه ها ششم -دی 1400-پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش +پاسخ

30 دی 1400
مشاهده