افتخار آفرینان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 1400 دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

افتخار آفرینان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401 1400 دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

در نوشتار امروز؛ افتخار آفرینان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید.

13 تیر 1401
مشاهده
برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها

برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها

برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها به شرح زیر است:

2 تیر 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان هماهنگ استانی خرداد ماه 1401 عربی نهم- سرای دانش

سوال و کلید امتحان هماهنگ استانی خرداد ماه 1401 عربی نهم- سرای دانش

سوال و کلید امتحان هماهنگ استانی خرداد ماه 1401 عربی نهم- سرای دانش

2 تیر 1401
مشاهده
سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گرامی باد.

سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گرامی باد.

31 خرداد ماه سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران است.

5 تیر 1401
مشاهده
سوال-و-کلید-امتحان-نیمسال-دوم-جامعه شناسی-دهم-انسانی-فلسطین-خرداد-1401

سوال-و-کلید-امتحان-نیمسال-دوم-جامعه شناسی-دهم-انسانی-فلسطین-خرداد-1401

5 تیر 1401
مشاهده
سوال-و-کلید-امتحان-نیمسال-دوم-زیست-یازدهم-تجربی-فلسطین-خرداد-1401

سوال-و-کلید-امتحان-نیمسال-دوم-زیست-یازدهم-تجربی-فلسطین-خرداد-1401

یازدهم

5 تیر 1401
مشاهده
سوال-و-کلید-امتحان-نیمسال-دوم-هندسه-یازدهم-ریاضی-فلسطین-خرداد-1401

سوال-و-کلید-امتحان-نیمسال-دوم-هندسه-یازدهم-ریاضی-فلسطین-خرداد-1401

یازدهم

30 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان زمین شناسی نیم سال دوم تحصیلی یازدهم تجربی- متوسطه دوره دوم سعادت آباد خرداد 1401

سوال و کلید امتحان زمین شناسی نیم سال دوم تحصیلی یازدهم تجربی- متوسطه دوره دوم سعادت آباد خرداد 1401

سوال و کلید امتحان زمین شناسی نیم سال دوم تحصیلی یازدهم تجربی- متوسطه دوره دوم سعادت آباد خرداد 1401

30 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان زمین شناسی نیم سال دوم تحصیلی یازدهم ریاضی- متوسطه دوره دوم سعادت آباد خرداد 1401

سوال و کلید امتحان زمین شناسی نیم سال دوم تحصیلی یازدهم ریاضی- متوسطه دوره دوم سعادت آباد خرداد 1401

سوال و کلید امتحان زمین شناسی نیم سال دوم تحصیلی یازدهم ریاضی- متوسطه دوره دوم سعادت آباد خرداد 1401

30 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم عربی هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم عربی هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم عربی هفتم - متوسطه دوره اول رسالت - خرداد 1401

30 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان نیمسال دوم مدیریت خانواده دوازدهم ریاضی و تجربی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم مدیریت خانواده دوازدهم ریاضی و تجربی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم مدیریت خانواده دوازدهم ریاضی و تجربی - متوسطه دوره دوم رسالت - خرداد 1401

30 خرداد 1401
مشاهده
سوال امتحان پایان ترم نیمسال دوم عربی هشتم خرداد 1401

سوال امتحان پایان ترم نیمسال دوم عربی هشتم خرداد 1401

29 خرداد 1401
مشاهده