روز شاد مدرسه با اهداء کارنامه و جوایز

روز شاد مدرسه با اهداء کارنامه و جوایز

کارنامه های نیمسال اول به همراه جوایز در روز شاد سرای دانش به دانش آموزان داده شد.

27 اسفند 1399
مطالعه
معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

معرفی دانش آموزان با معدل بالای 19 در نیمسال اول

20 اردیبهشت 1400
مطالعه