روز معلم مبارک

معلم امانت‌داری است که امانت او غیر از همه امانت‌هاست.انسان امانت اوست.

عارفان علم عاشق می شوند

بهترین مردم معلم می شوند

عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

روز معلم بر تمامی معلمان، آموزگاران مجموعه مدارس سرای دانش مبارک باد

فرم نظردهی