سوال و کلید امتحان هماهنگ استانی خرداد ماه 1401 پیام های آسمان نهم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان هماهنگ استانی خرداد ماه 1401 پیام های آسمان نهم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان هماهنگ استانی خرداد ماه 1401 پیام های آسمان نهم- متوسطه دوره اول مرزداران

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم آموزش قرآن هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم آموزش قرآن هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم آموزش قرآن هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

2 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم آموزش قرآن هفتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم آموزش قرآن هفتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم آموزش قرآن هفتم- متوسطه دوره اول مرزداران

2 خرداد 1401
مشاهده
برگزاری امتحانات نوبت دوم دبیرستان سرای دانش واحد مرزداران

برگزاری امتحانات نوبت دوم دبیرستان سرای دانش واحد مرزداران

امتحانات نیم سال دوم متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران آغاز شد.

1 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم پیام های آسمان هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم پیام های آسمان هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم پیام های آسمان هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

1 خرداد 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم پیام های آسمان هفتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم پیام های آسمان هفتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان پایان ترم دوم پیام های آسمان هفتم- متوسطه دوره اول مرزداران

1 خرداد 1401
مشاهده
برترین های آزمون 30 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)

برترین های آزمون 30 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)

در ادامه برترین های آزمون 30 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران) را مشاهده می کنید.

31 اردیبهشت 1401
مشاهده
برترین های آزمون 16 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)

برترین های آزمون 16 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)

در ادامه برترین های آزمون 16 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران) را مشاهده می کنید.

17 اردیبهشت 1401
مشاهده
روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

معلم امانت‌داری است که امانت او غیر از همه امانت‌هاست.انسان امانت اوست.

11 اردیبهشت 1401
مشاهده
عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

روز عید فطر، روز چیدن میوه های تازه استجابت و روز جشن پر راز در فضای بی کران معنویت بر شما مبارک باد.

11 اردیبهشت 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان میان ترم دوم زیست شناسی نهم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان میان ترم دوم زیست شناسی نهم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان میان ترم دوم زیست شناسی نهم- متوسطه دوره اول مرزداران

6 اردیبهشت 1401
مشاهده
سوال و کلید امتحان میان ترم دوم زیست شناسی هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان میان ترم دوم زیست شناسی هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

سوال و کلید امتحان میان ترم دوم زیست شناسی هشتم- متوسطه دوره اول مرزداران

6 اردیبهشت 1401
مشاهده