021-2936

خبر

برگزاری جشن فارغ التحصیلی سال تحصیلی 1402 - 1401

جشن فارغ التحصیلان دبیرستان دخترانه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت برگزار شد

مشاهده

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم- فیزیک دهم-متوسطه دوره دوم-سرای دانش واح...

مشاهده

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم- زیست یازدهم-متوسطه دوره دوم-سرای دانش و...

مشاهده

سوال-و-کلید-امتحان-نیم-سال-دوم-املا-پایه-هفتم-متوسط-دوره-اول-سرای-دانش...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم دبستان سرای دانش واحد...

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه پژوهش

مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه پژوهش در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مشاهده

اردو پارک ژوراسیک و اسپایدر پارک

اردو پارک ژوراسیک و اسپایدر پارک دانش آموزان دوره اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (کلیه رشته ها)...

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (کلیه رشته ها) مجموعه مدارس سرای دا...

مشاهده

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و هشتم مجموعه مدارس سرای دانش و پ...

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و هشتم مدارس سرای دانش و پایه نهم هماهنگ استانی به شر...

مشاهده

تجلیل از دانش آموزان برتر مدرسه

برگزاری جشن تجلیل از دانش آموزان برتر و رتبه دار پژوهش

مشاهده