021-2936

خبر آموزشی

سوال-و-کلید-امتحان-نیم-سال-دوم-املا-پایه-هفتم-متوسط-دوره-اول-سرای-دانش...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم دبستان سرای دانش واحد...

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه پژوهش

مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه پژوهش در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مشاهده

اردو پارک ژوراسیک و اسپایدر پارک

اردو پارک ژوراسیک و اسپایدر پارک دانش آموزان دوره اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (کلیه رشته ها)...

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم و دوازدهم (کلیه رشته ها) مجموعه مدارس سرای دا...

مشاهده

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و هشتم مجموعه مدارس سرای دانش و پ...

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و هشتم مدارس سرای دانش و پایه نهم هماهنگ استانی به شر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 1 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 1 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرا...

مشاهده

برترین های آزمون 7 و 18 فروردین قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واح...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 و 18 فروردین قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مر...

مشاهده

ساخت کاردستی با موضوع فصل بهار

ساخت کاردستی با موضوع فصل بهار پسرهای گل پیش دبستانی با کمک رنگ انگشتی و خورده کاغذ و خلا...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای...

مشاهده