آشنایی با نقوش هندسی در کلاس هنر پایه نهم

آشنایی با نقوش هندسی در کلاس هنر پایه نهم

آشنایی با نقوش هندسی در کلاس هنر پایه نهم

1 آذر 1400
مشاهده
جشن شکوفه ها و غنچه های عزیز

جشن شکوفه ها و غنچه های عزیز

31 شهریور 1400
مشاهده
جلسه 28هنر پنجم و ششم

جلسه 28هنر پنجم و ششم

27 اردیبهشت 1400
مشاهده
جلسه 28هنر سوم و چهارم

جلسه 28هنر سوم و چهارم

27 اردیبهشت 1400
مشاهده
جلسه 28هنر پیش دبستان و اول و دوم

جلسه 28هنر پیش دبستان و اول و دوم

22 اردیبهشت 1400
مشاهده
جلسه 27 هنر پنجم و ششم

جلسه 27 هنر پنجم و ششم

19 اردیبهشت 1400
مشاهده
جلسه 27 هنر سوم و چهارم

جلسه 27 هنر سوم و چهارم

19 اردیبهشت 1400
مشاهده
جلسه 27 هنر پیش دبستان و اول و دوم

جلسه 27 هنر پیش دبستان و اول و دوم

19 اردیبهشت 1400
مشاهده
جشن روز معلم کلاس هفتم

جشن روز معلم کلاس هفتم

روز معلم مبارک.

13 اردیبهشت 1400
مشاهده
فیلم هنر

فیلم هنر

11 اردیبهشت 1400
مشاهده
آموزش ساخت کلاه تزئینی

آموزش ساخت کلاه تزئینی

آموزش ساخت کلاه تزئینی با لوازم بسیار ساده

8 اردیبهشت 1400
مشاهده
آموزش بادبزن تزئینی

آموزش بادبزن تزئینی

آموزش بادبزن تزئینی در درس کار و فناوری

8 اردیبهشت 1400
مشاهده