آموزش بادبزن تزئینی

آموزش بادبزن تزئینی

آموزش بادبزن تزئینی در درس کار و فناوری

8 اردیبهشت 1400
مشاهده
آموزش کارت پستال سه بعدی

آموزش کارت پستال سه بعدی

کار و فناوری جلسه 16 - بخش1

1 اردیبهشت 1400
مشاهده