برنامه امتحانات سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات سرای دانش واحد الغدیر

ایام امتحانات فرصتی است برای سنجش میزان یادگیری شما

چند راهکار را در زمان امتحانات به کار بگیرید تا بهترین نتیجه را کسب نمایید

استرس و نگرانی را از خود دور کنید

نمونه سوالات امتحانی بیشتر حل نمایید

تغذیه و خواب مفید داشته باشید

 

برنامه امتحانی دبستان سرای دانش به تفکیک پایه

پایه اول / دوم 

پایه سوم / چهارم/ پنجم

پایه ششم

فرم نظردهی