021-2936

سرای دانشی شوید

سرای دانشی شوید

واحدها

سرای دانش شامل واحدهای آموزشی در سراسر تهران است

منابع آموزشی

دانلود ویدیوها و نمونه سوالت تمامی دروس و پاسخنامه های آزمون قلم چی

خدمات سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

حضور پشتیبان در کلاس

توجه ویژه به تک تک دانش آموزان

آزمون صبحانه

تثبیت آموخته های روز قبل

یک زنگ درس، یک زنگ کار در کلاس

برای یادگیری درس هر روز در همان روز

طرح درس

اولیاء و دانش آموزان برنامه تدریس هر جلسه را از قبل میدانند

خلاصه درس یک برگی

دانش آموزان در کلاس جزوه نمی نویسند (تقویت پیش خوانی)

گزارش پشتیبان به اولیاء

هر دو هفته یک بار اولیاء در جریان کار فرزند و بقیه دانش آموزان قرار می گیرد

آزمون های برنامه ای دو هفته یک بار

بازخوردهای منظم آموزشی، رصد کردن وضعیت آموزشی دانش آموز

دفتر بازیابی آموخته ها

تعمیق یادگیری و افزایش تمرکز دانش آموزان

زنگ مشاوره تخصصی دبیران

گفتگوی دبیر و دانش آموز جهت بررسی وضعیت درسی

جلسات 3 نفره

جلسات آموزشی با حضور پدر و مادر و پشتیبان و دانش آموز با محوریت ارائه ی دست آورد های آموزشی دانش آموز

مدرسه مجازی سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

اخبار

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم عربی هفتم...

سوال و کلید امتحان نیمسال دوم عربی هفتم - متوسطه د...

بیشتر
باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قل...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قل...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمو...

بیشتر
برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم...

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی پایان نیم سال دوم د...

بیشتر
مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه پژوهش

مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه پژوهش در دانشگاه...

بیشتر
اردو پارک ژوراسیک و اسپایدر پارک

اردو پارک ژوراسیک و اسپایدر پارک دانش آموزان دوره...

بیشتر
برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یا...

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه دهم و یازدهم و دوا...

بیشتر
برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و ه...

برنامه امتحانات نیمسال دوم پایه هفتم و هشتم مدارس...

بیشتر