مدرسه مجازی سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

پیش ثبت نام آنلاین ویژه غیر سرای دانشی ها

مجموعه سرای دانش شامل 6 پیش دبستان و دبستان دخترانه و پسرانه و 5 دبیرستان دوره اول دخترانه پسرانه و 4 دبیرستان دوره دوم دخترانه و پسرانه می باشد . تمامی واحدهای سرای دانش را به همراه آدرس و تلفن تماس ، می توانید در این سایت مشاهده نمایید.

ورود به مدرسه مجازی آنلاین

مجموعه سرای دانش شامل 6 پیش دبستان و دبستان دخترانه و پسرانه و 5 دبیرستان دوره اول دخترانه پسرانه و 4 دبیرستان دوره دوم دخترانه و پسرانه می باشد . تمامی واحدهای سرای دانش را به همراه آدرس و تلفن تماس ، می توانید در این سایت مشاهده نمایید.

سایر خدمات سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

حضور پشتیبان در کلاس

توجه ویژه به تک تک دانش آموزان

آزمون صبحانه

تثبیت آموخته های روز قبل

یک زنگ درس، یک زنگ کار در کلاس

برای یادگیری درس هر روز در همان روز

طرح درس

اولیاء و دانش آموزان برنامه تدریس هر جلسه را از قبل میدانند

خلاصه درس یک برگی

دانش آموزان در کلاس جزوه نمی نویسند (تقویت پیش خوانی)

گزارش پشتیبان به اولیاء

هر دو هفته یک بار اولیاء در جریان کار فرزند و بقیه دانش آموزان قرار می گیرد

آزمون های برنامه ای دو هفته یک بار

بازخوردهای منظم آموزشی، رصد کردن وضعیت آموزشی دانش آموز

دفتر بازیابی آموخته ها

تعمیق یادگیری و افزایش تمرکز دانش آموزان

زنگ مشاوره تخصصی دبیران

گفتگوی دبیر و دانش آموز جهت بررسی وضعیت درسی

جلسات 3 نفره

جلسات آموزشی با حضور پدر و مادر و پشتیبان و دانش آموز با محوریت ارائه ی دست آورد های آموزشی دانش آموز

مدارس دخترانه و پسرانه سرای دانش

مجموعه سرای دانش شامل 5 پیش دبستان و دبستان دخترانه و پسرانه و 4 دبیرستان دخترانه و 6 دبیرستان پسرانه می باشد . تمامی واحد ها ی سرای دانش را به همراه آدرس و تلفن تماس ، می توانید در این سایت مشاهده نمایید.

اخبار