آماده سازی برای شروع سال تحصیلی جدید

با توجه به نزدیک شدن سال جدید تحصیلی و آموزش مجازی در مدارس، دبیرستان سرای دانش واحد انقلاب با آماده سازی بستر آموزشی مناسب و منسجم در نظر دارد دغدغه های آموزشی دانش آموزان را برطرف و آموزش اصولی آنها را ارتقا بخشد. یکی از اقدامات انجام گرفته توسط کادر آموزشی مدرسه آماده سازی پک های تحصیلی دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید است که شامل کتاب های کمک آموزشی، خلاصه درسهای نیمسال اول، برنامه هفتگی کلاس محور، کارنامه تابستان و ابزارهای مربوط به درس کاروفناوری است. 

کادر آموزشی سرای دانش انقلاب با حساسیت و دقت نظر، تمام تلاش خود را برای تهیه این پک های تحصیلی به کار بسته و آنها را در اختیار دانش آموزان و اولیا قرار داده است تا راهنمای دانش آموزان در طول سال تحصیلی باشد. تمام این فعالیتها در راستای بهبود تدریس و ارتقای سطح آموزش مجازی و همگام کردن دانش آموزان با کلاس و اهداف تدریس است. 

یکی از ویژگی های این پک تحصیلی همسویی با یرنامه ریزی درسی و انتظارات آموزشی و طرح درس دبیران محترم است. در حقیقت محتوای این پک تسهیل کننده امر یادگیری و آموزش دانش آموزان است تا  تسلط جامع تری نسبت به مطالب کتاب های درسی پیدا کنند و توانایی ترکیب و ارزیابی مطالب را در کتاب های درسی خود پیدا کنند. با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیز در سال تحصیلی پیش رو.

فرم نظردهی