ساخت کاردستی صندوق پست توسط نوآموزان پیش دبستانی

در ادامه کارویژه پیش دبستان و دبستان سرای دانش واحد مرزداران را مشاهده می کنید...

ساخت کاردستی صندوق پست توسط نوآموزان پیش دبستانی

پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش واحد مزرداران

 

 

 

 

 

 

فرم نظردهی