13 آبان ، روز دانش آموز

امروز 13 آبان به نام شماست . اما هر روزی که برای پیشرفت خودتان و موفقیتتان تلاش کنید تا جامعه ی خوبی برای فردای کشور بسازید روز شماست.

شما دانش آموزان قدرتمند ترین افراد جامعه هستید چون نه تنها قدرت لازم برای تغییر دنیا را دارید بلکه نیروی کافی برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده را در خودتان نیز دارا هستید.

قدر لحظه های شما را چه کسی می داند جز خودتان که در جست وجوی نردبانی محکم گستره ی زمین را کوچک می بینید و آرزوی پروازی بلند حتی بی بال و پر را در سر دارید ؟

 این نکته را خوب بدانید و به آن ایمان داشته باشید، شما دانش آموزان عزیز پتانسیل بی نظیری برای پیشرفت دارید. پس قدر خود را بدانید و آینده ای روشن، پر امید را برای خود و کشورتان رقم زنید. دانش آموزان پرتلاش سرای دانش روزتان مبارک.smiley

فرم نظردهی