آغاز امتحانات نوبت اول دبیرستان سرای دانش مرزداران

امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران) به صورت حضوری و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی آغاز شد.

از روز گذشته 4 دی ماه امتحانات پایانی نوبت اول دبیرستان پسرانه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران به صورت حضوری و با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی آغاز شد. دانش آموزان پس از حضور در مدرسه و تشکیل صف های منظم در حیاط مدرسه با قوانین آموزشی و اجرایی امتحانات در شرایط کرونا که مدیریت و معاونت آموزشی مدرسه توضیح دادند در جاهای مشخص شده طبق شماره صندلی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی آماده برگزاری امتحان پیام های آسمان شدند. در ادامه مدیریت و معاونت آموزشی مدرسه برای تمامی دانش آموزان عزیز آرزوی موفقیت داشتند.

دانش آموزان به صورت اختیاری برای امتحانات بعدی در کلاس های رفع اشکال توسط پشتیبان کلاس شرکت کردند.

پس از امتحان سوال و کلید امتحان روز در سایت سرای دانش قرار می گیرد و دانش آموزان می توانند با مراجعه به این سایت سوالات امتحان را تحلیل و بررسی کنند.

در ادامه چند عکس از برگزاری امتحانات در این واحد آموزشی مشاهده می کنید.

 

فرم نظردهی