021-2936

خبر

باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 5 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (و...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 5 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای د...

مشاهده

برترین های آزمون 21 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 21 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)...

مشاهده

برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 2 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 2 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

مشاهده

معرفی انواع رُبات ها و سنسورها در زنگ فناوری و رُباتیک

در دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران، برای دانش آموزان یک زنگ با عنوان فناوری و رُ...

مشاهده

برترین های آزمون 18 آذر قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 18 آذر 1401 قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

مشاهده

آموزش پروپوزال و پایان‌نامه نویسی در زنگ پژوهش

در زنگ پژوهش دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران، کلاس آموزش پروپوزال و پایان‌نامه ن...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 20 آبان قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (و...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 20 آبان قلمچی دبیرستان دوره اول سرای د...

مشاهده

آزمایش واکنش یخ خشک با آب جوش (دبیرستان سرای دانش مرزداران)

مشاهده

چهاردهمین جلسه‌ی شورای معاونین با حضور رئیس آموزش و پرورش منطقه2

چهاردهمین جلسه‌ی شورای معاونین با حضور رئیس آموزش و پرورش منطقه2 تهران، در دبیرستان سرای د...

مشاهده

برگزاری اُردوی پارک آبی اُپارک تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانش‌آموز...

در تاریخ دهم آبان ماه به مناسبت گرامیداشت روز دانش‌آموز، دانش آموزان دبیرستان سرای دانش وا...

مشاهده