021-2936

ویدیو

زنگ ورزش هدفمند دبستان پسرانه شریعتی

زنگ ورزش هدفمند دبستان پسرانه شریعتی

مشاهده

کلیپ جشن یلدا دبستان سرای دانش مرزداران

 روز شنبه مورخ 4 دی ماه 1401 در پیش دبستان و دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران جشن یلد...

مشاهده

کلیپ عکس های منتخب جلسات سه نفره پاییز دبستان شریعتی

کلیپ عکس های منتخب جلسات سه نفره پاییز دبستان شریعتی 1401-1402

مشاهده

کلیپ جلسات سه نفره پایه اول 2-سارا زارعی فر

کلیپ جلسات سه نفره پایه اول 2-سارا زارعی فر

مشاهده

جلسه سه نفره پاییز 1401

-

مشاهده

ویدیو جلسه سه نفره پاییز

-

مشاهده

هفته کتاب و کتاب خوانی

هفته کتاب و کتاب خوانی

مشاهده

فصل ها

فصل ها

مشاهده

ساخت بادنما درس علوم

ساخت بادنما درس علوم پایه دوم دبستان

مشاهده

جشن انار

برگزاری جشن انار برای انگیزه یادگیری نشانه ا پایه اول دبستان

مشاهده

آزمایش علوم پایه سوم درس اندازه گیری مواد مفهوم جرم و حجم

آزمایش علوم درس اندازه گیری مواد مفهوم جرم و حجم پایه سوم دبستان سرای دانش واحد شریعتی ن...

مشاهده

جمع دو عدد با حاصل بیشتر از 5 با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و ن...

جمع دو عدد با حاصل بیشتر از 5 با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و نمایش دادن حاصل با چو...

مشاهده